Предишен вид: Nymphalis xanthomelasСледващ вид: Euphydryas maturna Към видовия списък Към началото

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)   

Траурница

Ареал: Евразия, Северна Америка.

Разпространение в България: Широко разпространен от морското равнище до около 2400 м надм. вис., обикновено се срещат само единични екземпляри.

Биотоп: Разнообразни открити места: широколистни и смесени гори, речни долини, градини, храсталачести планински склонове и т.н.

Биология: Едно поколение, което имагинира през юни-юли, презимува и продължава да лети напролет. Гъсениците се хранят с листата на върби (Salix), тополи и трепетлики (Populus) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

 
 
 
 

Предишен вид: Nymphalis xanthomelasСледващ вид: Euphydryas maturna Към видовия списък Към началото