Предишен вид: Limenitis reductaСледващ вид: Neptis rivularisКъм видовия списък Към началото

Neptis sappho (Pallas, 1771)   

 

 

Ареал: От югоизточна Европа до Япония.

Разпространение в България: В низините и планините до около 1000 м надм. вис., главно в северните, западните и централните части на страната.

Биотоп: Слънчеви влажни места в гористи речни долини, горски пътища, просеки и т.н.

Биология: Две поколения годишно от май до август. Гъсениците се хранят с Lathyrus и Robinia pseudoacacia (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: В България това е локален и сравнително рядък вид на южната граница на европейския си ареал. Нуждае се от по-нататъшни проучвания. IUCN категория: Data Deficient, възможно Lower risk, near threatened.