Предишен вид: Neptis sappho Следващ вид: Vanessa atalantaКъм видовия списък Към началото

Neptis rivularis (Scopoli, 1763)   

 

Ареал: От югоизточна Европа (на запад до северна Италия) до Япония.

Разпространение в България: В предпланините и планините до около 1300 м надм. вис..

Биотоп: Слънчеви влажни места в гористи речни долини, горски пътища, просеки, храсталачести поляни и т.н.

Биология: Едно поколение годишно от май до август. Гъсениците се хранят със Spiraea, Aruncus dioicus и Filipendula ulmaria (Rosaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: В България това е локален и сравнително рядък вид на южната граница на европейския си ареал. Нуждае се от по-нататъшни проучвания. IUCN категория: Data Deficient, възможно Lower risk, near threatened.