Предишен вид: Muschampia cribrellumСледващ вид: Pyrgus carthamiКъм видовия списък Към началото

? Muschampia proto (Ochsenheimer, 1808)   

 

 

Ареал: Северна Африка, европейското и азиатското  Средиземноморие. За България съобщен от Abadjiev (2001) въз основа на един мъжки екземпляр в колекцията на Института по Зоология в София. Според данните на етикета му той е уловен на Беласица на около 800 м на 15.04.1975 от Ал. Сливов. Това находище е съмнително по ред причини (Kolev 2002a). Срещането на този вид в най-горещите места на долината на Струма и особено в Санданско-Петричката котловина обаче не може да се изключи. Необходими са нови изследвания в този район, за да се внесе ясност по този въпрос.