Предишен вид: Muschampia tessellumСледващ вид: Muschampia protoКъм видовия списък Към началото

Muschampia cribrellum (Eversmann, 1841)   

 

 

Ареал: Степите на Евразия от Украйна до Далечния Изток, с отделни реликтни находища в Румъния, Македония, България и Сърбия.

Разпространение в България: Слабо познато. Съобщен за пръв път от Бургас по два екземпляра от 1974 от Бургас, без точно находище (Kolev 2003а). През последните години са намерени няколко находища в карстовия южен дял на западна Стара Планина. 

Биотоп: Сухи тревисти поляни и каменисти склонове с разнообразна цъфтяща растителност.

Биология: Едно поколение годишно от края на май до август. Гъсениците се хранят с очиболец (Potentilla, сем. Rosaceae).

Стeпен на застрашеност: Спешно се нуждае от проучване. Районът на Бургас е гъсто населен и с високо ниво на антропогенна дейност, коeто поставя под заплаха малкото останали възможни местообитания на този и други редки видове (виж също Muschampia tessellum и Melitaea arduinna). В западна Стара Планина значителна потенциална опасност представлява обрастването на биотопите му поради намаляването на традиционните методи на земеделие и животновъдство. IUCN категория: Data Deficient, възможно Vulnerable. Препоръчвам да бъде внесен в Червената Книга на България.

 

  
 
 
 

Предишен вид: Muschampia tessellumСледващ вид: Muschampia protoКъм видовия списък Към началото