Предишен вид: Melitaea arduinnaСледващ вид: Melitaea didyma Към видовия списък Към началото

Melitaea trivia ([Schiffermüller], 1775)   

 

Ареал: Южна Европа, западна и средна Азия.

Разпространение в България: Широко разпространен от морското равнище до около 1800 м надм. вис.

Биотоп: Тревисти и храсталачести места, покрайнини на гори, припечни скалисти склонове.

Биология: Две поколения от май до август. Гъсениците се хранят с лопен (Verbascum) (лични наблюдения, Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

 
 
 

Предишен вид: Melitaea arduinnaСледващ вид: Melitaea didyma Към видовия списък Към началото