Предишен вид: Melitaea phoebeСледващ вид: Melitaea arduinna Към видовия списък Към началото

Melitaea telona Fruhstorfer, 1908   

Име в Tolman & Lewington (1997): Melitaea phoebe f. punica
 

Систематика: Наскоро чрез сравнение на сегменти от митохондриална ДНК беше показано, че този таксон, описан от Израел (Йерусалим) и погрешно причисляван от много автори (Hesselbarth, Oorschot & Wagener  1995, Abadjiev 1995, 2000, 2001 и т.н.) към северноафриканския подвид punica Oberthür, 1876 на Melitaea phoebe, е самостоятелен вид. Тук причислявам българските популации към вида telona поради външното сходство на мой български материал с ливанския материал, използван в ДНК-анализа. В момента извършвамe генетични изследвания с цел потвържадаване или опровергаване на това предварително становище.

Ареал: Югоизточна Европа (Унгария, Румъния, Балкански п-ов), Турция и Близкият Изток.

Разпространение в България: Недостатъчно проучено поради досегашното смесване на този вид с Melitaea phoebe. Обитава най-горещите части на страната: засега известен от долината на Струма, южните подножия на източна Стара Планина, топлите речни долини на Родопите, Странджа и южното черноморско крайбрежие. От морското равнище до около 900 м надм. вис.

Биотоп: Горещи каменисти и храсталачести места.

Биология: Едно поколение годишно, главно през май до средата на юни. Биологията е подобна на тази на Melitaea phoebe.

Стeпен на застрашеност: Разпространението и състоянието на този интересен вид у нас се нуждаят от проучване. IUCN категория: Data Deficient.

 

 

 

 

 


Предишен вид: Melitaea phoebeСледващ вид: Melitaea arduinna Към видовия списък Към началото