Предишен вид: Melitaea cinxiaСледващ вид: Melitaea telonaКъм видовия списък Към началото

Melitaea phoebe (Goeze, 1779)   

 

Систематика: Нуждае се от изясняване. В този силно изменчив вид се включват няколко таксона, от които например за Melitaea telona е доказано, че е отделен вид.

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: Широко разпространен от морското равнище до около 1800 м надм. вис., много съобщения от по-горещите и ниски райони на страната може би се отнасят до Melitaea telona.

Биотоп: Тревисти и храсталачести места.

Биология: Едно или две поколения от май до август. Гъсениците се хранят с метличина (Centaurea) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

 
 
 

Previous: Melitaea cinxiaNext: Melitaea telonaКъм видовия списък Към началото