Предишен вид: Melanargia galatheaСледващ вид: Hipparchia fagiКъм видовия списък Към началото

Melanargia larissa (Geyer, [1828])   

Балканска шахматна пеперуда

Ареал: От Балканския п-ов и Мала Азия до Задкавказието и северен Иран.

Разпространение в България: Локален в най-топлите южни части на страната от морското равнище до около 1000 м, но съм го наблюдавал и на почти 2000 м надм. вис. Познат е от долината на Струма на север до Земенското дефиле, Стара Планина (Искърското дефиле, околностите на Сливен), Пирин, Алиботуш и Родопите.

Биотоп: Горещи каменисти или скалисти храсталачести места, обикновено на варовит терен.

Биология: Едно поколение годишно от юни до август. Биологията не  е известна, гъсениците очевидно се хранят с житни (Poaceae).

Стeпен на застрашеност: Много локален вид, нуждае се от допълнителни проучвания. Някои важни местообитания на вида, напр. Кресненското дефиле, са застрашени от планирано строителство. IUCN категория: Data Deficient, вероятно Lower risk, near threatened.

 

 
 
 

Предишен вид: Melanargia galatheaСледващ вид: Hipparchia fagiКъм видовия списък Към началото