Предишен вид: Erebia pandroseСледващ вид: Melanargia larissa Към видовия списък Към началото

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)   

Шахматна пеперуда

Ареал: Европа от северна Испания до Урал, Мала Азия и Кавказ.

Разпространение в България: Цялата страна до около 1800 м, но съобщен от 2400 м надм. вис. (Abadjiev 2001).

Биотоп: Тревисти храсталачести места.

Биология: Едно поколение годишно от юни до август. Гъсениците се хранят с различни житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Широко разпространен и често срещан вид у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.