Предишен вид: Melitaea triviaСледващ вид: Melitaea diamina Към видовия списък Към началото

Melitaea didyma (Esper, [1778])   

 

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: Широко разпространен от морското равнище до около 1800 м надм. вис.

Биотоп: Тревисти и храсталачести места, покрайнини на гори, речни долини, припечни скалисти склонове.

Биология: Две поколения от май до август. Гъсениците се хранят с луличка (Linaria), жиловлек (Plantago), великденче (Veronica), лопен (Verbascum) и др. (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.