Предишен вид: Melitaea didymaСледващ вид: Melitaea aurelia Към видовия списък Към началото

Melitaea diamina (Lang, 1789)   

 

 

Ареал: Умерена Евразия от средна Европа (на юг само в планините) до Япония.

Разпространение в България: Много слабо познато, засега известен от Рила, западните Родопи и североизточна България от 200 до 2000 м надм. вис.

Биотоп: Влажни тревисти и храсталачести поляни и ливади, често в гори или покрайнините им.

Биология: Вероятно у нас има едно поколение годишно от май до юли. Гъсениците се хранят с валериана (Valeriana) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: У нас изглежда е много локален и рядък вид, който в Европа на много места е застрашен. Нужни са специални проучвания за уточняване на разпространението и статута му. IUCN категория: Data Deficient, възможно Vulnerable. Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България.