Предишен вид: Euphydryas auriniaСледващ вид: Melitaea phoebe Към видовия списък Към началото

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)   

 

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: Широко разпространен от морското равнище до около 1800 м надм. вис.

Биотоп: Тревисти и храсталачести места.

Биология: Едно или две поколения от май до август. Гъсениците се хранят с теснолистен жиловлек (Plantago lanceolata), великденче (Veronica) и метличина (Centaurea) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 
 
 

Предишен вид: Euphydryas auriniaСледващ вид: Melitaea phoebe Към видовия списък Към началото