Предишен вид: Melitaea diaminaСледващ вид: Melitaea britomartisКъм видовия списък Към началото

Melitaea aurelia Nickerl, 1850   

Име в Tolman & Lewington (1997): Mellicta aurelia
 

Ареал: Европа и западна Азия.

Разпространение в България: Голяма част от страната от морското равнище до 1900 m. Видът е много изменчив и лесно се обърква с M. britomartis. Поради това точната видова принадлежност на много находки на "aurelia" и "britomartis" от низините и ниските планини на северна, западна и източна България не e известна. Тези два вида се различават със сигурност само по гениталните апарати на мъжките.

Биотоп: Сухи тревисти поляни, ливади и планински склонове, най-често на варовит терен.

Биология: Едно поколение с продължителен летеж от юни до август. Гъсениците се хранят с теснолистен жиловлек (Plantago lanceolata) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Видът не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern. Вписан е в Червената Книга на Дневните Пеперуди в Европа с категория Уязвим (Vulnerable).

 

 
 
 

Предишен вид: Melitaea diaminaСледващ вид: Melitaea britomartisКъм видовия списък Към началото