Предишен вид: Melitaea britomartisСледващ вид: Araschnia levanaКъм видовия списък Към началото

Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Mellicta athalia
 

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: Навсякъде в страната на височина до 2200 м. Видът е много изменчив и някои екземпляри могат да се объркат с Melitaea aurelia и Melitaea britomartis.

Биотоп: Тревисти и храсталачести поляни, ливади, покрайнини на гори, планински склонове и т.н.

Биология: Едно поколение с продължителен летеж от юни до август, при благоприятни условия е възможно второ частично поколение през септември. Гъсениците се хранят с жиловлек (Plantago), великденче (Veronica), луличка (Linaria) и др. (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Видът не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 
 
 

Предишен вид: Melitaea britomartisСледващ вид: Araschnia levanaКъм видовия списък Към началото