Предишен вид: Melitaea telonaСледващ вид: Melitaea trivia Към видовия списък Към началото

Melitaea arduinna (Esper, [1783])   

 

Ареал: Югоизточна Европа (Балкански п-ов, степите на източна Украйна, западна Русия и северен Казахстан), западна и средна Азия.

Разпространение в България:  Слабо познато. Доскоро беше известен само от с. Пода до Бургас, резервата Сборяново в Лудогорието и западна Стара Планина: връх Връшка чука. Наскоро намерен в няколко находища в северозападна България и особено покрай южното черноморско крайбрежие.

Биотоп: Гористи храсталачести места.

Биология: Едно поколение годишно от май до юли. Гъсениците се хранят с метличина (Centaurea) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Разпространението и състоянието на този интересен вид у нас се нуждаят от проучване. IUCN категория: Data Deficient, възможно Vulnerable. Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България.

  Ново!