Предишен вид: Maniola jurtinaСледващ вид: Hyponephele lupinaКъм видовия списък Към началото

Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)   

Ареал: Европа и Турция до Средна Азия.

Разпространение в България: Главно в планините до около 1800 м надм. вис.

Биотоп: Сухи тревисти песъчливи или каменисти, често стръмни, места.

Биология: Едно поколение годишно от юни до август. Гъсениците се хранят с различни житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Локален, но сравнително широко разпространен и често срещан вид у нас. IUCN категория:  Lower risk, least concern.