Предишен вид: Hyponephele lycaonСледващ вид: Aphantopus hyperantusКъм видовия списък Към началото

Hyponephele lupina (Costa, [1836])   

Систематика: В по-старата ни литература този вид е смятан за форма на външно подобния Hyponephele lycaon.

Ареал: Северна Африка, южна Европа, западна и средна Азия.

Разпространение в България: Локален в най-топлите южни части на страната от морското равнище до около 1500 м надм. вис.: най-вече в долината на Струма и южното черноморско крайбрежие със Странджа, единични находки в Сакар, Рила, Стара Планина и Родопите (Abadjiev 2001).

Биотоп: Горещи скалисти храсталачести места.

Биология: Едно поколение годишно от май до август. Гъсениците очевидно се хранят с различни житни (Poaceae).

Стeпен на застрашеност: Много локален и предимно малочислен вид, нуждае се от допълнителни проучвания. Някои от най-важните местообитания на вида, напр. Кресненското дефиле и южното Черноморие, изглеждат застрашени от интензивна стопанска дейност, особено строителство. IUCN категория: Data Deficient.

 


Снимка: Стоян Бешков
 
 
 

Предишен вид: Hyponephele lycaonСледващ вид: Aphantopus hyperantusКъм видовия списък Към началото