Предишен вид: Maniola tithonusСледващ вид: Hyponephele lycaonКъм видовия списък Към началото

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)   

 

Ново

Ареал: Северна Африка, Европа, Близкия Изток.

Разпространение в България: Цялата страна от морското равнище до 1700 м надм. вис. (Abadjiev 2001).

Биотоп: Разнообразни открити или гористи места.

Биология: Едно продължително поколение годишно от май до октомври. Гъсениците се хранят с различни житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Един от най-широко разпространените и обикновени видове дневни пеперуди у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

Предишен вид: Maniola tithonusСледващ вид: Hyponephele lycaonКъм видовия списък Към началото