Предишен вид: Lycaena disparСледващ вид: Lycaena ottomana Към видовия списък Към началото

Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)   

 

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: Широко разпространен най-вече в планинските райони до около 1800 м надм. вис. Само единични находки от равнините, напр. при Пловдив.

Биотоп: Тревисти храсталачести места, горски поляни, влажни планински ливади, речни долини.

Биология: Едно поколение от юни до август. Гъсениците се хранят с различни Rumex (Polygonaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Разпространен и обикновен вид в нашите планини. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 
 

Предишен вид: Lycaena disparСледващ вид: Lycaena ottomana Към видовия списък Към началото