Предишен вид: Lycaena ottomanaСледващ вид: Lycaena alciphron Към видовия списък Към началото

Lycaena tityrus (Poda, 1761)   

 

Ареал: Умерена Евразия от северна Испания до Средна Азия.

Разпространение в България: Широко разпространен от морското равнище до около 1700 м надм. вис.

Биотоп: Разнообразни тревисти, храсталачести и/или каменисти места, горски поляни, покрайнини на гори, речни долини.

Биология: Две или три поколения от април до октомври. Гъсениците се хранят с различни Rumex (Polygonaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Разпространен и обикновен вид у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

 
 
 

Предишен вид: Lycaena ottomanaСледващ вид: Lycaena alciphron Към видовия списък Към началото