Предишен вид: Lycaena alciphronСледващ вид: Lycaena candens Към видовия списък Към началото

Lycaena thersamon (Esper, [1784])   

 

Ареал: От Италия през Урал и Мала Азия до Средна Азия.

Разпространение в България: Широко разпространен от морското равнище до около 1000 м надм. вис., но съобщен и от 1800 м.

Биотоп: Разнообразни сухи, горещи тревисти, храсталачести и/или скалисти места, рудерати, речни долини и т.н.

Биология: Две, възможно три поколения от май до септември. Гъсениците се хранят с различни Rumex (Polygonaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Разпространен и често срещан вид у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.