Предишен вид: Hamearis lucina Следващ вид: Lycaena dispar Към видовия списък Към началото

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)   

 

Ареал: Северна Африка, умерена и субарктична Евразия, Северна Америка.

Разпространение в България: Цялата страна до около 1600 м надм. вис.

Биотоп: Всякакви открити места.

Биология: Три или повече поколения от март до октомври. Гъсениците се хранят с различни Rumex (Polygonaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Една от най-обикновените пеперуди у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.