Предишен вид: Lycaena virgaureaeСледващ вид: Lycaena tityrus Към видовия списък Към началото

Lycaena ottomana (Lefebvre, [1830])   

 

 Ново!

Ареал: Балкански п-ов, западна Турция.

Разпространение в България: Много локален в Струмската долина (Кресненското дефиле, Сандански) и по северните склонове на Беласица до Петрич. Наскоро установен в най-топлите речни долини на източните Родопи (Beshkov 1995). Най-широко разпространен по южното черноморско крайбрежие.

Биотоп: Сухи тревисти или скалисти места в покрайнините на ксеротермофитни дъбови гори.

Биология: За България съобщаван в две, възможно и три поколения от април до септември. Гъсениците се хранят с различни Rumex (Polygonaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Рядък и с много ограничено разпространение у нас. Популациите по крайбрежието ни са застрашени от масовото строителство и изсичане на горите през последните години. IUCN категория: Vulnerable. Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България.

 

 Ново!

Предишен вид: Lycaena virgaureaeСледващ вид: Lycaena tityrus Към видовия списък Към началото