Предишен вид: Lycaena phlaeasСледващ вид: Lycaena virgaureae Към видовия списък Към началото

Lycaena dispar ([Haworth], 1802)   

 

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: Широко разпространен, макар и локален, в цялата страна до около 800 м надм. вис.

Биотоп: Влажни, по-рядко сухи тревисти места в близост до езера, канавки, изкопи, потоци, реки и др. източници на влага.

Биология: Две поколения от май до август. Гъсениците се хранят с различни Rumex (Polygonaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Застрашен или рядък в голяма част от Европа. Внесен в Допълнение II на Бернската Конвенция. У нас разпространен, но локален и популациите му обикновено са малки. IUCN категория: Lower risk, near threatened.