Предишен вид: Lycaena thersamonСледващ вид: Thecla betulae Към видовия списък Към началото

Lycaena candens (Herrich-Schäffer, [1844])   

 

Систематика: В по-старата ни литература се споменава под името hippothoe. Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) е външно почти неразличим евросибирски вид, който на юг достига до северните части на бивша Югославия и Румъния, но досега не е намерен със сигурност в България. Двата вида се различават сигурно само по мъжките гениталии.

Ареал: От Балканския п-ов и Турция до Кавказ и Иран.

Разпространение в България: Широко разпространен най-вече в планините от 800 до около 2200 м надм. вис. Само единични находки от равнините, напр. при Разград и по черноморското крайбрежие.

Биотоп: Тревисти храсталачести места, горски поляни, влажни ливади.

Биология: Едно поколение от юни до края на август. Гъсениците се хранят с различни Rumex (Polygonaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Разпространен и обикновен вид в нашите планини, но е от природозащитен интерес предвид на ограничения си световен ареал. IUCN категория: Lower risk, near threatened/Vulnerable (равнинните популации, особено тези по Черноморието, са уязвими).

 
 
 

Предишен вид: Lycaena thersamonСледващ вид: Thecla betulae Към видовия списък Към началото