Предишен вид: Lycaena tityrusСледващ вид: Lycaena thersamon Към видовия списък Към началото

Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)   

 

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: Широко разпространен от морското равнище до около 1600 м надм. вис.

Биотоп: Разнообразни тревисти, храсталачести и/или каменисти места, горски поляни, покрайнини на гори, речни долини.

Биология: Едно поколение от юни до август. Гъсениците се хранят с различни Rumex (Polygonaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Разпространен и често срещан вид у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 


Предишен вид: Lycaena tityrusСледващ вид: Lycaena thersamon Към видовия списък Към началото