Предишен вид: Limenitis camillaСледващ вид: Limenitis reductaКъм видовия списък Към началото

Limenitis populi (Linnaeus, 1758)   

Голяма тополова пеперуда

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: В планините между около 600 и 2000 м надм. вис.

Биотоп: Слънчеви места в гористи речни долини, горски пътища, просеки и т.н.

Биология: Едно поколение годишно през юни и юли. Гъсениците се хранят с листата на трепетликата Populus tremula (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: В България това е локален и сравнително рядък вид на южната граница на европейския си ареал. Нуждае се от по-нататъшни проучвания. IUCN категория: Data Deficient, възможно Lower risk, near threatened.


Снимка: Стоян Бешков