Предишен вид: Apatura metisСледващ вид: Limenitis populiКъм видовия списък Към началото

Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)   

 

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: В предпланините и планините до около 1400 м надм. вис.

Биотоп: Слънчеви влажни места в гористи речни долини, горски пътища, просеки и т.н.

Биология: Едно поколение годишно от юни до август. Гъсениците се хранят с Lonicera (Caprifoliaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: В България това е локален и сравнително рядък вид на южната граница на европейския си ареал. Нуждае се от по-нататъшни проучвания. IUCN категория: Data Deficient, възможно Lower risk, near threatened.