Предишен вид: Plebeius nephohiptamenosСледващ вид: Pararge roxelanaКъм видовия списък Към началото

Libythea celtis (Laicharting, 1782)   

 

Ареал: Северна Африка, южна Европа, южна и средна Азия до Япония.

Разпространение в България: Размножава се в горещи места главно в южна България и по черноморското ни крайбрежие до 700 м надм. вис., но новоизлюпили се екземпляри се разпръсват в подготовка за презимуване и до 1400-1500 м (лични наблюдения).

Биотоп: Сухи топли храсталачести и/или скалисти места.

Биология: Едно поколение годишно, имагинира в края на юни и лети след презимуване до април. Гъсениците се хранят с листата на копривката (Celtis, Ulmaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Локален, но сравнително широко разпространен, силно подвижен и не застрашен вид. IUCN категория: Lower risk, least concern.