Предишен вид: Papilio machaonСледващ вид: Leptidea reali Към видовия списък Към началото

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)   

 

Ново

Систематика: Едва наскоро стана известно, че този обикновен вид всъщност се състои от два почти неразличими външно вида със сходни ареали: sinapis и reali. Сигурното им определяне може да стане само по гениталните апарати, които се различават по размери. Такова изследване на български материали почти не е правено, поради което на практика почти всички съобщения на "sinapis" от България досега са съмнителни, и отнасянето им към вида sinapis (Abadjiev 2001) е необосновано.

Ареал: Европа, Азия до западен Сибир.

Разпространение в България: Сигурни находки има от морското равнище до 2000 м. Според моите ограничени материали у нас sinapis е по-обикновен и разпространен от reali.

Биотоп: Разнообразни тревисти и храсталачести места.

Биология: Две или три поколения годишно според надморската височина, от април до септември. Гъсениците се хранят с Lathyrus (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Независимо от обърканата систематична ситуация в момента, по мои наблюдения това е разпространен и често срещан вид и може да се приеме, че не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern. 

 

 
 
 
 

Предишен вид: Papilio machaonСледващ вид: Leptidea reali Към видовия списък Към началото