Предишен вид: Leptidea sinapisСледващ вид: ? Leptidea morsei Към видовия списък Към началото

Leptidea reali Reissinger, 1989   

 

Таксономия: Виж Leptidea sinapis.

Ареал: Европа, Азия до западен Сибир.

Разпространение в България: Сигурни находки има както от южна, така и от северна България, от морското равнище до 2000 м. Според моите ограничени материали у нас reali е по-рядък и локален от sinapis.

Биотоп: Разнообразни тревисти и храсталачести места.

Биология: Подобна на тази на sinapis. Две или три поколения годишно според надморската височина, от април до септември. Гъсениците се хранят с Lathyrus (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Нуждае се от проучване. IUCN категория: Data Deficient.