Предишен вид: Leptidea realiСледващ вид: Leptidea duponcheli Към видовия списък Към началото

? Leptidea morsei (Fenton, [1882])   

 

Ареал: Северните равнинни части на Балканския п-ов около Дунава (Хърватия, Сърбия), източна Европа до Далечния Изток и Япония.

Засега не са ми известни сигурни съобщения от страната ни. Срещането на този източен вид може да се очаква в северна България, във влажни гористи места по дунавския бряг.