Предишен вид: ? Leptidea morseiСледващ вид: Colias erate Към видовия списък Към началото

Leptidea duponcheli (Staudinger, 1871)   

 

Ареал: Южна Франция, южните и централни части на Балканския п-ов, Крим, Кавказ и Задкавказието, Турция, Ливан, Ирак и Иран.

Разпространение в България: Главно южната половина от страната от морското равнище до около 1000 м. Северно от Стара Планина е съобщаван от Балчик и Плевен.

Биотоп: Сухи, горещи каменисти и храсталачести места.

Биология: Две поколения годишно, от април до края на юли. Гъсениците се хранят с Lathyrus и Lotus (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Нуждае се от проучване. IUCN категория: Data deficient, вероятно Lower risk, near threatened.

Ново
 
 

Предишен вид: ? Leptidea morseiСледващ вид: Colias erate Към видовия списък Към началото