Предишен вид: Parnassius apollo Следващ вид: Papilio machaon Към видовия списък Към началото

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)   

Лястовича опашка

Ареал: От южна Франция през южна Европа и Мала Азия до Алтай.

Разпространение в България: Широко разпространен от морското равнище до около 1600 м.

Биотоп: Овощни градини и други земеделски площи, градски паркове, покрайнини на широколистни и смесени гори, храсталачести поляни,  топли речни долини и т.н.

Биология: От едно до три поколения годишно според надморската височина, от април до октомври. Гъсениците се хранят с листата на диви и култивирани розоцветни (Rosaceae): сливи, трънки (Prunus), ябълка (Malus), круша (Pyrus), глог (Crataegus) и т.н. (Tolman & Lewington 1997). Смятан неоснователно за селскостопански вредител у нас.

Стeпен на застрашеност: Широко разпространен и обикновен. IUCN категория: Lower risk, least concern.