Предишен вид: Hipparchia orestesСледващ вид: ? Hipparchia geyeri Към видовия списък Към началото

? Hipparchia graeca (Staudinger, 1870)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Pseudochazara graeca
 

Ареал: Балкански ендемит, засега известен със сигурност само от планините на южна и средна Гърция. Съобщенията от Република Македония и България са непотвърдени.

От България съобщен наскоро (Slivov & Abadjiev 1999c) на основата на два екземпляра, запазени в колекцията на Института по Зоология в София, с данни "Алиботуш, 1100 м, 6.8.[19]80". Това находище обаче е съмнително и изисква потвърждение (Kolev 2002a).