Предишен вид: Hipparchia arethusaСледващ вид: Hipparchia dryas Към видовия списък Към началото

Hipparchia ferula (Fabricius, 1793)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Satyrus ferula

Кафяв сатир

Систематика: В по-старата ни литература този вид се споменава под името actaea. Всъщност Hipparchia actaea (Esper, 1780) е отделен вид, който се среща само в югозападна Европа.

Ареал: Северна Африка, южна Европа, западна и средна Азия до западен Китай.

Разпространение в България: Много локален. Най-големите популации на вида са в карстовите райони на Пирин, Алиботуш и западните Родопи и в Сливенска Стара Планина (лични наблюдения). Освен това е намиран в Пловдив,  западна Рила (долината на Рилска река), Дупница, Карлово, Странджа и Лудогорието. От 200 до около 1800 м надм. вис.

Биотоп: Сухи и слънчеви тревисти, храсталачести и каменисти места в покрайнините на дъбови гори; скалисти припечни склонове.

Биология: Едно поколение годишно от юни до септември. Гъсениците се хранят с Festuca ovina (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Като цяло рядък вид с ограничен ареал у нас, състоянието му се нуждае от проучване. IUCN категория: Data Deficient, възможно Vulnerable.

 

 
 
 
 

Предишен вид: Hipparchia arethusaСледващ вид: Hipparchia dryas Към видовия списък Към началото