Предишен вид: Hipparchia ferulaСледващ вид: Apatura irisКъм видовия списък Към началото

Hipparchia dryas (Scopoli, 1763)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Minois dryas

Синеок сатир

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: Цялата страна до около 1400 м надм. вис.

Биотоп: Тревисти храсталачести места в широколистни, главно дъбови гори и покрайнините им.

Биология: Едно поколение годишно от юни до август. Гъсениците се хранят с различни житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Широко разпространен и често срещан вид у нас.  IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

 
 
 
 

Предишен вид: Hipparchia ferulaСледващ вид: Apatura irisКъм видовия списък Към началото