Предишен вид: Hipparchia fatuaСледващ вид: Hipparchia briseis Към видовия списък Към началото

Hipparchia circe (Fabricius, 1775)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Kanetisa circe

Сатир вълшебник

Ареал: Южна и средна Европа, западна и средна Азия.

Разпространение в България: Широко разпространен от морското равнище до около 1700 м.

Биотоп: Сухи храсталачести места, особено в покрайнините на гори. Типичен вид за пояса на дъбовите гори.

Биология: Едно поколение годишно от юни до септември. Гъсениците се хранят с различни житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Широко разпространен и често срещан вид у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.