Предишен вид: Hipparchia circeСледващ вид: Hipparchia orestes Към видовия списък Към началото

Hipparchia briseis (Linnaeus, 1764)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Chazara briseis
 

Ареал: Северна Африка, южна и частично средна Европа, западна и средна Азия до Китай.

Разпространение в България: Широко разпространен, но локален от морското равнище до около 1700 м.

Биотоп: Сухи топли тревисти и каменисти места; припечни скалисти склонове.

Биология: Едно поколение годишно от юни до септември. Гъсениците се хранят с различни житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Разпространен и често срещан вид у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.