Предишен вид: Hipparchia amaltheaСледващ вид: Hipparchia ferula Към видовия списък Към началото

Hipparchia arethusa ([Schiffermüller], 1775)  

Име в Tolman & Lewington (1997): Arethusana arethusa
 

Ареал: Северна Африка, южна Европа, западна и средна Азия.

Разпространение в България: Широко разпространен, макар и локален, в голяма част от страната от морското равнище до около 1800 м.

Биотоп: Храсталачести тревисти места, обикновено в покрайнините на широколистни или смесени гори.

Биология: Едно поколение годишно, от юни до септември. Гъсениците се хранят с житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Не е застрашен. IUCN category: Lower risk, least concern.