Предишен вид: ? Hipparchia geyeri Следващ вид: Hipparchia arethusaКъм видовия списък Към началото

Hipparchia amalthea (Frivaldszky, 1845)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Pseudochazara anthelea amalthea
 

Систематика: От много автори се смята за подвид на малоазиатския Hipparchia anthelea (Hübner, [1824]).

Ареал: Ендемит на Балканския п-ов (Хърватия, Черна гора, Албания, Република Македония, Гърция и България) и о-в Крит.

Разпространение в България: Среща се в долината на Струма и ниските склонове на прилежащите планини от Кресненското дефиле на юг, много локален и рядък. От около 150 до не повече от 800 м надм. вис.

Биотоп: Сухи горещи храсталачести и скалисти склонове.

Биология: Едно поколение годишно от края на май до септември. Хранителните растения на гъсениците не са известни, очевидно житни (Poaceae).

Стeпен на застрашеност: Има много ограничено разпространение у нас и като цяло. У нас популациите му са очевидно много малки и нестабилни. IUCN категория: Vulnerable. Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България и да бъде защитен със закон.

 

  Ново!

Предишен вид: ? Hipparchia geyeri Следващ вид: Hipparchia arethusaКъм видовия списък Към началото