Предишен вид: Gegenes nostrodamusСледващ вид: Carterocephalus palaemonКъм видовия списък Към началото

Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)   

 

Female, S Black Sea coast

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: Стари съобщения от Ловеч и Свищов, в по-ново време намерен в Странджа и по южното черноморско крайбрежие.

Биотоп: Влажни тревисти места покрай реки, езера или блата; горски поляни.

Биология: Едно поколение годишно през втората половина на май и юни. Гъсениците се хранят с треви (Poaceae).

Стeпен на застрашеност: Вероятно застрашен от изчезване вид, състоянието му се нуждае от проучване. У нас влажните биотопи на този рядък вид са често застрашени от пресушаване, строителство, промишлено замърсяване и други антропогенни дейности. IUCN категория: Data Deficient, възможно Endangered. Препоръчвам да бъде внесен в Червената Книга на България.


Снимка: Стоян Бешков