Предишен вид: Thymelicus acteonСледващ вид: Ochlodes sylvanusКъм видовия списък Към началото

Hesperia comma (Linnaeus, 1758)   

 

Left: male, Stara Planina Mts., right: female, Rila Mts.

Ареал: Евразия.

Разпространение в България: Локално в цялата страна до 1500 м.

Биотоп: Сухи каменисти или песъчливи тревисти места.

Биология: Едно поколение годишно от юни до септември. Гъсениците се хранят с треви (Poaceae).

Стeпен на застрашеност: Видът е локален, но не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.


Предишен вид: Thymelicus acteonСледващ вид: Ochlodes sylvanusКъм видовия списък Към началото