Предишен вид: Pieris chloridiceСледващ вид: Lycaena phlaeas Към видовия списък Към началото

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)   

 

Ареал: Европейски ендемит: от Испания през средна и южна Европа до източните Балкани и Урал.

Разпространение в България: Широко разпространен до 1600 м надм. вис. (Abadjiev 2001).

Биотоп: Тревисти храсталачести места.

Биология: Едно или две поколения годишно от април до август. Гъсениците се хранят с иглика (Primula, Primulaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Разпространен и често срещан вид в голяма част от страната ни. IUCN категория: Lower risk, least concern.