Предишен вид: Colias alfacariensisСледващ вид: Gonepteryx farinosa Към видовия списък Към началото

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)   

 

Ареал: Северна Африка, Европа, западна и централна Азия.

Разпространение в България: Широко разпространен, до 2000 м надм. вис. (Abadjiev 2001).

Биотоп: Разнообразни храсталачести места, обикновено в гористи места.

Биология: Едно поколение годишно, имагото лети от края на юни до октомври и след презимуване от март до май. Гъсениците се хранят с различни видове Rhamnus (Rhamnaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Една от обикновените пеперуди у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

 
 
 

Предишен вид: Colias alfacariensisСледващ вид: Gonepteryx farinosa Към видовия списък Към началото