Предишен вид: Gonepteryx farinosaСледващ вид: Euchloe cardamines Към видовия списък Към началото

Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)   

 

Ареал: Средиземноморието от Северна Африка до Близкия Изток.

Разпространение в България: Известен по единствен екземпляр от северните склонове на Родопите при Костенец (Ganev 1989). В страната ни този вид няма постоянни популации. Възможно е скитащи екземпляри да навлизат у нас от Гърция по долното поречие на Струма.

Биотоп: Сухи, горещи скалисти места.

Биология: Едно поколение годишно, имагото лети от юни до октомври и след презимуване през март и април. Гъсениците се хранят с различни видове Rhamnus (Rhamnaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Не е част от постоянната фауна на България, поради което не може да се смята за застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.