Предишен вид: Glaucopsyche alexisСледващ вид: Phengaris arion Към видовия списък Към началото

Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816)   

 
Ново!

Ареал: Южна Европа от Франция до Унгария и Балканския п-ов.

Разпространение в България: От морското равнище до около 700 м надм. вис.

Биотоп: Топли припечни каменисти или скалисти склонове с хранителното растение, най-често на варовит терен.

Биология: Едно поколение годишно през май и юни. Гъсениците се хранят със семената на Colutea arborescens (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Много локален и предимно малочислен вид, нуждае се от допълнителни проучвания. IUCN категория: Data Deficient.