Предишен вид: Ochlodes sylvanusСледващ вид: Heteropterus morpheusКъм видовия списък Към началото

Gegenes nostrodamus (Fabricius, 1793)   

 

Left: male, right: female, Struma valley

Ареал: Северна Африка, средиземноморска Европа, Азия от Турция до Индия.

Разпространение в България: Петричко-Санданската котловина, на височина под 400 м.

Биотоп: Горещи каменисти места, особено в сухи речни корита.

Биология: В Европа две или три поколения годишно през целия топъл сезон, данните за България са недостатъчни. Гъсениците се хранят с треви (Poaceae).

Стeпен на застрашеност: Нуждае се от проучване. У нас този рядък вид е с много ограничен ареал , който е в много гъсто населен район с интензивна селско-стопанска и др. антропогенна дейност. IUCN категория: Data Deficient, възможно Vulnerable. Препоръчвам да бъде внесен в Червената Книга на България.

Ново

 

Предишен вид: Ochlodes sylvanusСледващ вид: Heteropterus morpheusКъм видовия списък Към началото