Предишен вид: Thecla betulaeСледващ вид: Satyrium acaciae Към видовия списък Към началото

Favonius quercus (Linnaeus, 1758)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Quercusia quercus
 

Ареал: Европа, Западна Азия.

Разпространение в България: Широко разпространен от морското равнище до около 1500 м надм. вис.

Биотоп: Храсталачести места в или край широколистни гори с участие на дъб.

Биология: Едно поколение от юни до август. Гъсениците се хранят с листата на дъбове (Quercus, Fagaceae) (Tolman & Lewington 1997). Буреш и Тулешков (1930) предполагат, че у нас има и второ поколение, понеже екземпляри са улавяни от края на април до средата на август. 

Стeпен на застрашеност: Разпространен и често срещан вид у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.